Strona wykorzystuje technologię plików cookies. Zaakceptuj politykę prywatności , by móc w pełni korzystać z funkcjonalności naszych sklepów.

zamknij
Bone

 Informacje o Administratorze i przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Outdoor Michał Bobruk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Kozietulskiego 12 lok A/12.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail kontakt@bonecollection.pl lub adres korespondencyjny Outdoor Michał Bobruk ul. Jana Kozietulskiego 12 lok. A/12 w Warszawie
 3. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.bonecollection.pl, zwany dalej Serwisem.
 4. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 5. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.
 6. Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 8. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.


Cele oraz zakres zbierania danych osobowych przez Administratora


 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Dane osobowe, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę, będą przetwarzane również w celach:
  zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanych zakupów w sklepie bonecollection.pl przez Ceneo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grunwaldzka 182 na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanych zakupów w sklepie bonecollection.pl przez Opineo sp. z o. o. z siedzibą w Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych - w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.


Czas przetwarzania danych osobowychDane przetwarzane są przez czas świadczeniu usługi lub realizowania zamówienia do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


Odbiorcy danych

Dane osobowe w związku z realizacją usług będą ujawniana zewnętrznym podmiotom odpowiedzialnym za:

 • obsługę systemów informatycznych
 • bankom oraz operatorom obsługującym płatności
 • świadczenie usług kurierskich
 • świadczenie usług księgowych
 • świadczenie usług prawnych
 • świadczenie usług audytowych
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.


Uprawnienia Użytkownika


Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Serwisie poprzez kontakt z Administratorem.
Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie przysługuje prawo do jego usunięcia.
W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja z konta" na adres: kontakt@bonecollection.pl Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta na bonecollection.pl. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane powyżej dane kontaktowe Administratora.
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).


Zasady zmiany w Polityce prywatności

Polityka Prywatoności jest weryfikowana i aktualizowana.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Wykorzystywane "cookies" są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisywane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Ten rodzaj cookies nie pobiera jakichkolwiek jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  • trwałe: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Ten rodzaj cookies tak jak cookies sesyjne nie pobiera jakichkolwiek jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje cookies własne (czyli cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona) w następujących celach:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
  • uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie dzięki czemu po zalogowaniu użytkownik nie musi np przy składaniu zamówienia na każdej stronie ponownie podawać login i hasło
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam produktów
  • tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwjają ulepszanie serwisu poprzez lepsze rozumienie zachowań użytkowników serwisu
  • zapewnienia bezpieczeństwa serwisu
 2. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne (cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny) w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   facebook.com
   plus.google.com
 3. Prezentowania opinii na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: opineo.pl
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Zarządzanie plikami cookies 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Koszyk

Porwót do sklepu

Koszyk jest pusty.

 

You can try some popular tags here:

Account

Nie masz konta?
Create an Account